ی یی ی ی Ԙ 捘ی ییی ی ( ی ی ) یی ی.

یی ǘ ( ی یی ی ی ی ی ) یی ی . ی یی э ی ی ʡ Ȑیی.

 

یی :
- یӘ
- ی
-ی ی

- ی

-shift+del

-ی یϐی ی ی

-

-یی

- ی( یی)

-یی ی ی

-یی Ә

 

 

ی ی 500 1000 maxtor & seagate یی ی ی

 

:

ی΍ :

ǐэ یӘ (Hard DisK) یی ی ی ی ی ی ی ی یӘ ی ی ی ی یی . ی ǡ یӘ ی ѐ یی ی ѐی یی ی ی юی ی ی ی ی ی ј ی ѐ ی ی ی ی ی 捘. ۸۰ یی یӘ یی (۲۰ ی) ی ۱۴ یی( ۳۵ ی) ی ی ی ی یی ( یی ѐ ( )
ѐی ی ی یی .) 
ی ی ی ѐ ی ǎ ی . ی ی ۱۹۸۰ ی یی یӘ ی . ی ی ј seagate tecnology ی ی ۵/۲۵ ی ی ۵۰۶ ST . یی ی ی IBM یی۵۱۵۰ IBM یӘ .
ی ۸۰ یӘ ی ی ی ی ی ی ی OEM ی ی ѐ (Corvus Disk System ی Apple proFile ) ی . یی IBM PC/XT ی یӘ ی ی ی ی ی ی ی ی ( ی ) ی ی . 
ϐ یӘ یی ی ی ۹۰ یӘ ی ی .
یی ی ی ی ی ی ی PC ی یی ی ی ی ی Apple Macintosh .
ی یی Mac ی ی ۱۹۸۶ ۱۹۹۸ ی SCSI ی ی ی . ی ی ϡ یی یSCSI ی ی ی ی. یی یSCSI ی ییی یی ی Apple II ی ϡ ی ی ی ی . ی ی USB Fire Wire ۹۰ یی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی . 
ی ϐ یӘ یӘ ی ی ی ی .

یӘ(HDD) ی ی یӘ ی

 ی ی ییی ی

  ی یی یӘ ی ی ی .

یӘ ی ی ی ی .

ی یӘ ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی یی .

 ژ   ۵ یی ۱۹۵۰ ی IBM .

ی (یی: Reynold B. Johnson ۱۶ یٔ ۱۹۰۶ ۱۵ Ӂ ۱۹۹۸) ی

ی ی ی . ۱۹۵۶ یی ی ی یی

ԝی ی ی یӘ ی.

ی ی یی ی ی ی .

 

 

 

 

 

- ј ی ی یی یӘ